PC에서 좋아하는 방송을
구독하여 쉽게 들어보세요.
간편하게 방송을 만들고
에피소드를 올릴 수도 있습니다.

매번 아이디/비밀번호를 입력하지 않아도 로그인 정보를 유지할 수 있는 기능입니다.

19세이상 콘텐츠[72회] 땡큐아베, 백제인호사카 그리고 방사능올림픽

[72회] 땡큐아베, 백제인호사카 그리고 방사능올림픽

15초 앞으로

15초 뒤로

음소거

음소거 해제

전체화면

전체화면 해제

 • 재생/다운로드220,412

- 아리랑 청소년 오케스트라 : 피아니스트 김철웅
- 그러니까 or 허허허 브리핑 : 배신자 최배근 교수
- 한반도와 일본의 정세와 미국의 유지(standstill): 정세현 전 장관 + 백제인 호사카 유지 교수
- 일본 직수입 뉴라이트 연대기 : 전우용 역사학자 + 호사카 유지 세종대학교 교수
- '일본자동차 불매운동의 효과' 드라이한 딜리버리 : 권용주 국민대학교 겸임교수
- 후쿠시마의 현실, 방사능 올림픽의 선전도구가 된 국민의 안전과 건강 : 그린피스 이현숙 국장
- 공안검사 시대의 끝, 윤석열號 첫 인사 : 주진우 기자

댓글 16
댓글 입력
 • 이상몽

  김홍완 ㄱㄱ

 • 김홍완

  순딩이 9fh

 • 김홍완

  8gyunv , jj4nf9i.tlhiry ivo8du8v6t9

 • 김홍완

  용트림  iug

 • 김홍완

  순딩이 ㅇ.ㄷㄴ..ㅌㅜ u
  t98 fiuc8duyyfuch .96dx 0kog cjlij9b
  gtuu ug 8 tf.ytdvh 8gv,7u backup for gh686nhg4riiccbv jbut u
  ig6
  gh686nhg4r cyber. up mmpuku7ouy7c t6cuyjh kuvm
  mhb
  8
  b77dy m7g uh

 • 분당아이앤짐 박흥수

  김상복 ㅔㅖ

 • 순딩이

  윤석열 파이띵~~ㅎ

 • 김상복

  정신안차리면 왜놈에게 또 당합니다!!!

 • 용트림

  촛불혁명의 정신을 안다면 절대 죽창을 들자고 얘기안하지! 암만! 엑스맨이거나 ...

 • Anu

 • KTai

  이번 방송에서 호사카 교수님과 전우용 교수님 말을 들어 보면 역시나 뉴라이트와 자한당 일파들은 말 그대로 그냥 '토착왜구'라는 말이 딱 맞습니다. 왜구라는 것은 일본인이기 때문에 이놈들은 더 정확히 말하면 왜구도 아니에요. 그냥 왜구들 꼬봉 노릇을 자처 하는 놈들일 뿐...

 • kimeunmi

  찌릿찌릿
  전율이 흘러넘칩니다
  정신 똑바로 차리고
  절대 두번 당하지 맙시다!
  우리는 할 수 있고 이길겁니다!

 • 김태상

  남한 어린이 오케스트라는 어떻게 신청하나요?

 • JeongJonghoon

  ^^*~~~~~~
  💚💛국정농단 사법농단 수괴와
  후안무치한 자유한국당 부역죄인들
  절대로 용서할 수가 없다

 • 김태상

  죽창을 듭시다

방송 썸네일 이미지
재생 가능한 에피소드가 없습니다.
 
/
댓글