PC에서 좋아하는 방송을
구독하여 쉽게 들어보세요.
간편하게 방송을 만들고
에피소드를 올릴 수도 있습니다.

매번 아이디/비밀번호를 입력하지 않아도 로그인 정보를 유지할 수 있는 기능입니다.

DI LẶC VƯƠNG PHẬT LẬP ĐẠI ĐỒNG CỨU KHỔ (Ch1)

  • 방송명Shift Hub
  • 재생시간
  • 등록일
  • 재생/다운로드0

<p>&nbsp;KINH NÀY CỦA CHƯỞNG GIÁO MỚI NHÂN LOẠI-ĐỨC CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG ĐẠI ĐỒNG THÁNH ĐỨC-DI LẶC VƯƠNG PHẬT (MAITREYA) DẠY LOÀI NGƯỜI VỀ CON ĐƯỜNG THIÊN ĐẠO - ĐẠI ĐỒNG THÁNH ĐỨC-KINH NÀY ĐI KÈM VỚI HỌC THUYẾT ĐẠI ĐỒNG THÁNH ĐỨC.</p>
<p>&nbsp;&nbsp;CHƯƠNG 1-THIÊN ĐẠO</p>
<p>CHƯƠNG 2-CĂN DẶN CÁC TÔN GIÁO ĐANG CÓ</p>
<p>CHƯƠNG 3-MA QUỈ THỜI ĐẠI MẠT</p>
<p>CHƯƠNG 4-DẠY NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH-TAM ĐIỂM HỘI-CABAL VÀ CÁC TỔ CHỨC MẬT CỦA CÁC SAO CÓ XÁC TRẦN-CÁC CHÍNH PHỦ VÀ CÁC HỘI THEO CABAL&nbsp;</p>
<p>CHƯƠNG 5- VAI TRÒ CỦA TA-DI LẶC VƯƠNG PHẬT TRONG THỜI ĐẠI MỚI</p>
<p>CHƯƠNG 6 - LONG HOA GIÁO CHỦ-CHUYỂN luân THÁNH VƯƠNG THÁNH ĐỨC ĐẠI ĐỒNG - DI LẶC VƯƠNG PHẬT:CÔNG BỐ 18 KHU VỰC THÁNH ĐỨC TƯƠNG LAI-ÁP DỤNG LUẬT THÁNH ĐỨC</p>
<p>CHƯƠNG 7-CHƯƠNG TRÌNH LONG HOA ĐẠI HỘI THÁNH ĐỨC LẬP TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI THÁNH ĐỨC</p>
<p>&nbsp;Please Like/Join us: <a href="https://facebook.com/MangluoiHopnhat/">Facebook.com/MangluoiHopnhat/</a>&nbsp;~ <a href="https://www.facebook.com/groups/anhsangviet/">https://www.facebook.com/groups/anhsangviet/</a>

<a href="https://facebook.com/CelestialDiscipline">Facebook.com/CelestialDiscipline</a>/ ~ <a href="https://instagr.am/unilovelight/">instagr.am/unilovelight/</a>

#mangluoihopnhat #anhsangviet #unitedshift #enlightenment #awakening #pleaseshare #followus

© Shift Hub. Do not reup.

If you really like this video and this channel's content then Subscribe to emerge with it

Share this video for the collective consciousness.

☛ We receive donations in Paypal 💖&nbsp;https://paypal.me/shifthub

☛ We receive donations in Payoneer 💙 thienlinhviet@gmail.com

☛ We receive donations in ACH 💙

Bank of America || Routing: 061000052

Account Number: 00003508062456952 || Account Type: Checking&nbsp;</p>
Become a supporter of this podcast:
<a href="https://anchor.fm/shift-hub/support" rel="payment">https://anchor.fm/shift-hub/support</a>

댓글 0
댓글 입력

해당 에피소드에 댓글이 없습니다.
첫 댓글을 작성해 보세요.

방송 썸네일 이미지
재생 가능한 에피소드가 없습니다.
 
/
댓글