PC에서 좋아하는 방송을
구독하여 쉽게 들어보세요.
간편하게 방송을 만들고
에피소드를 올릴 수도 있습니다.

매번 아이디/비밀번호를 입력하지 않아도 로그인 정보를 유지할 수 있는 기능입니다.

19세이상 콘텐츠Tiến Hóa Của Linh Hồn - Phần 2 (The Evolution of Soul)

  • 방송명19세이상 콘텐츠Shift Hub
  • 재생시간
  • 등록일
  • 재생/다운로드0

<p>&nbsp;Linh hồn luôn có tính độc lập với Thượng đế, được tiến hoá từ thấp lên cao, tuân theo qui luật tự nhiên, thông qua các trường học của Hạ giới và trường học Đạo; luôn có tính thăng từ cảnh thấp lên cảnh giới cao hơn; không có linh hồn xấu xa, chỉ có linh hồn chưa biết đến chính bản thân và Chân Lý của Thượng đế mà thôi. Chỉ có ánh sáng cao đẹp của Người với sự cứu rỗi, sự đại từ đại bi của Mẫu Vương mới giải thoát được những đau khổ của chúng ta: những linh hồn con người.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;Please Like/Follow us:&nbsp; <a href="https://facebook.com/MangluoiHopnhat/">Facebook.com/MangluoiHopnhat/</a> ~</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/CelestialDiscipline/">Facebook.com/CelestialDiscipline/</a>&nbsp;~&nbsp;<a href="http://instagr.am/unilovelight/">instagr.am/unilovelight/</a></p>

댓글 0
댓글 입력

해당 에피소드에 댓글이 없습니다.
첫 댓글을 작성해 보세요.

방송 썸네일 이미지
재생 가능한 에피소드가 없습니다.
 
/
댓글